Consultoria

"Detectem i analitzem els punts clau, per a una correcta presa de decisions en el sector immobiliari"

Prestem assessorament immobiliari integral en decisions estratègiques, mitjançant una anàlisi detallada i precisa. Col·laborem i dirigim als diferents professionals implicats, en aspectes jurídics, tècnics i ambientals. Amb l'objectiu de maximitzar resultats i reduir terminis.

  • Anàlisi de viabilitat de projectes
  • Estructuració de patrimonis immobiliaris
  • Optimització d'actius i canvis d'ús
  • Urbanisme i gestió de sòl
  • Valoracions de mercat
  • Serveis Corporatius

Zymut Real Estate treballa conjuntament amb empreses i grups familiars, dissenyant i implementant una estratègia immobiliària sòlida. Fonamentada en el anàlisi i coneixement de cada actiu immobiliari.