Gestió de Actius

"La atenció al detall i una visió global, ens permeten maximitzar la rendibilitat i apreciar el seus actius immobiliaris"

Zymut Real Estate treballa amb un equip propi, multidisciplinari, accessible i àgil. El nostre objectiu de portar a terme una òptima gestió patrimonial, centrant-nos en els següents punts:

  • Assessorament personalitzat
  • Estructuració patrimonial
  • Estratègia patrimonial
  • Gestió i administració
  • Comercialització
  • Gestió tècnica
  • Gestió legal
  • Gestió financera

A causa del dinamisme social i econòmic actual, per als clients de Zymut Real Estate, és fonamental gestionar proactivament el seus actius immobiliaris, per poder apreciar el seu valor i rendibilitat, de manera sostinguda en el temps.